•  Öğrencilerinin gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı birikime sahip olmalarını sağlamak,

 

  • -Öğrencilerinin 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliği mesleğine ve etiğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazanmalarını sağlamak,

 

  •  Öğrencilere gıda proseslerinin sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak analizi ve tasarımı için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.
24 Şubat 2016, Çarşamba 4442 kez görüntülendi